Kontaktné údaje

SOLID ONE s.r.o.
kpt. Nálepku 529/28
935 32 Kalná nad Hronom
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 948 430 035
E-mail: shop@modaitaly.sk

Kamenná prevádzka
kpt. Nálepku 529/28
935 32 Kalná nad Hronom
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Stefano Olivieri

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9:00 – 17:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: SOLID ONE s.r.o.
Sídlo spoločnosti: kpt. Nálepku 529/28, 935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 47991330
IČ DPH: SK2024172931 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 02.01.2015 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 38210/N.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK57 0200 0000 0034 2909 9756
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Číslo účtu: 3429099756 / 0200

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Slovensko

Telefón: +421 37 772 02 16
E-mail: nr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj